Persondatapolitik

Movember fortrolighedspolitik

Dato for seneste revision: 1. oktober 2017​

Movember er forpligtiget til at beskytte dit privatliv og fortroligheden af de personlige oplysninger, du giver os.

Denne Privatlivspolitik beskriver Movembers politik og procedurer for indsamling, brug, lagring og videregivelse af dine personlige oplysninger i forbindelse med de tjenesteydelser Movember leverer dig (Tjenesteydelser). Når du går ind på Movembers website, mobilwebsite eller bruger nogle af Movembers apps (tilsammen kaldet Websites) og opgiver dine personlige data, giver du dit samtykke til denne fortrolighedspolitik, som ajourføres af og til.

1. Indhentning af personlige oplysninger:
Der kan være forskellige årsager til at levere personlige oplysninger til Movember, herunder:
 • For at modtage information om eller at deltage i Movember eller andre initiativer iværksat af Movember Foundation
 • For at modtage information om eller at blive involveret i Movember-kampagner
 • For at modtage information om resultaterne af de pengemidler, som Movember Foundation har indsamlet
 • For at købe Movember-varer eller følgeprodukter
 • For at give et bidrag til en Mo Bro eller Mo Sista
 • For at fortælle os din egen historie eller motivation
 • For at tilslutte din personlige sporingsenhed og deltage i Move-initiativet
 • For at være Host for eller deltage i et Mo-arrangement
Disse personlige oplysninger kan omfatte (uden begrænsning) data såsom dit navn, billede, alder, fødselsdato, adresse, postnummer, mobilnummer, e-mailadresse, arbejdsgiver eller virksomhed, helbredsinformation, fitness-tracking, dine tidligere donationer, tidligere medlemsinformation fra et vilkårligt af dine tilknyttede Mo-hold i forbindelse med tidligere kampagner, eller det beløb du har bidraget med.

Hvis du køber produkter eller laver en donation til en Mo Bro eller Mo Sista, giver du sandsynligvis dine kreditkortoplysninger og andre detaljer til Movember, der gør det muligt for Movember at gennemføre transaktionen.Bemærk venligst, at Movember ikke opbevarer kreditkortoplysninger.

Du bestemmer selv hvilke informationer, du vil give til Movember. Hvis du vil gøre brug af Movembers services, donere et beløb eller på anden måde deltage i Movembers programmer og events, har Movember dog brug for specifikke informationer fra dig.

2. Tilslutning af enheder eller apps til sporing af motion.
Når du tilslutter din enhed eller app til sporing af motion (motionstracker) til dit MoSpace for at deltage i Move-initiativet, stiller Human API, Inc al tidligere information til rådighed for Movember, som relaterer til aktivitetsdata på din motionstracker. Ved at tilslutte din motionstracker til dit MoSpace indvilliger du i at give Movember adgang til alle tidligere aktivitetsdata fra din motionstracker plus alle nye aktivitetsdata, der skabes, mens din motionstracker er tilsluttet dit MoSpace.
 
Du kan vælge, hvilke aktivitetsdata fra din Motionstracker, der skal vises som en Move-aktivitet på din MoSpace-side. Movember vil fortsætte med at modtage disse aktivitetsdata, med mindre og indtil du vælger at koble din motionstracker fra på [detaljeret sti] sektionen på din MoSpace side. Hvis du vælger at koble din motionstracker fra, vil vi fortsat have adgang til aktivitetsdata, som blev skabt indtil det tidpunkt, men vi vil ikke længere have adgang til fremtidige aktivitetsdata efter det tidspunkt, hvor du koblede fra.
 
Aktivitetsdata omfatter aktivitetstype, varighed, afstand, skridt, kalorier, kildeinformation (og GPS-koordinater i forbindelse med visse motionstrackere), men dette kan ændre sig fra tid til anden. Aktivitetsdata fra din motionstracker tilvejebringes af Human API, Inc.


3. Hvordan gør Movember brug af dine personlige oplysninger?​

De personlige oplysninger, du giver til Movember via vores hjemmeside, kan blive brugt af Movember til de følgende formål:
 • Til at levere varer eller følgeprodukter, du har anmodet om
 • At give dig information om Movember
 • At markedsføre Movember og/eller vores kampagner og events
 • At involvere dig i reklamefremstød, fremtidige kampagner og andre initiativer igangsat af Movember
 • At medtage dit billede, navn og personlige data på vores Websites, hvis du tilmelder dig som en Mo Bro eller Mo Sista (disse vil ikke kunne ses i offentlige søgeresultater, hvis du vælger en begrænset offentlig visning på Mo Space - se nedenfor)
 • At medtage dit navn, kommentarer og bidragsstørrelse på vores Websites, hvis du giver et bidrag til en Mo Bro eller en Mo Sista (medmindre du vælger privat eller anonymt bidrag - se nedenfor)
 • Til at tilmelde dig automatiske lodtrækninger, hvis du er en registreret Mo Bro eller Mo Sista og overholder de relevante lodtrækningskriterier, så vi kan underrette dig om, hvordan vi bruger de penge, Movember Foundation har indsamlet
 • At analysere statistikker i forhold til Movember-fællesskabet
 • Til at involvere dig i helbredsinitiativer
 • Til at anerkende eller belønne dig for din deltagelse i Movember eller et Movember-initiativ.
Hvis du vælger at give dine personlige oplysninger til Movember, godkender du samtidig, at dine personlige informationer kan blive vist eller inkluderet som opridset ovenfor. Du giver også samtykke til at dine personlige oplysninger kan blive identificeret og vist i online søgemaskiner.

4. Hvor synlige er mine oplysninger?
I særlige tilfælde giver vi dig muligheden for at begrænse offentlighedens adgang til dine informationer som for eksempel:
 • Dit Mo Space – Du har mulighed for at vælge et Mo Bro eller Mo Sista Space med begrænset offentlig visning.
 • Dit Mo-hold – din Mo-holdkaptajn vil have adgang til din e-mailadresse og e-mailadresserne på alle medlemmer af Mo-holdet.
 • Dit Mo-arrangement – Du har mulighed for at vælge begrænset visning for alle Mo-arrangementer, du opretter. 
  Ændring af defaultindstillingerne på dit Mo Space til Begrænset Visning og dit Mo Arrangement til Begrænset Offentlig Visning betyder, at vi vil gøre os de bedste bestræbelser på at sikre, at dit Mo Space og/eller Mo Arrangement ikke er tilgængeligt på generelle internet search engines og også er utilgængeligt ved en generel søgning om vores Tjenesteydelser. Dit Mo Space vil samtidig ikke blive vist på din offentlige teamside, (hvis du er del af et team), eller på den netværksside (hvis du er del af et netværk).
Du bør dog være opmærksom på at dit Mo Space med begrænset offentlig visning vil være tilgængeligt på disse måder:
 • For brugere der søger efter dig under ’Doner’- delen i Movember services
 • Hvis du tilhører et team, kan teammedlemmer, der er logget på, se dit Mo Space
 • Gennem et direkte link til dit Mo Space.
Du bør også være opmærksom på, at et Mo-arrangement indstillet til Begrænset Visning vil være synligt, hvis det deles via sociale medier.

Du bedes være klar over, at hvis du ændrer dit Mo Space fra Offentlig Visning til Begrænset Visning, kan det være, at dit Mo Space og/eller Mo-arrangement allerede er blevet indekseret af en søgemaskine og derfor evt. kommer op i søgninger, som foretages på den søgemaskine, indtil denne søgemaskine indekserer dit Mo Space og/eller Mo-arrangement igen. I nogle tilfælde indekserer søgemaskiner ikke deres søgninger igen, så dit Mo Space og/eller dit Mo-arrangement vil evt. stadig kunne ses på disse søgemaskiner, efter du har ændret dine profilindstillinger.Hvis du er bekymret over, at en bestemt søgemaskine ikke har fjernet dit Mo Space og/eller Mo-arrangement fra deres søgeresultater, så bedes du henvende dig til os på denmark@movember.com, og vi vil kontakte denne søgemaskine direkte for at anmode om sletning af henvisningen til dit Mo Space og/eller Mo-arrangement i deres søgeresultater.
 • Dine donationsformer. Du har mulighed for at lave:
  • En privat donation hvor dit navn og donationssummen kun vises for modtageren i deres private visning af deres Mo Space, og donationssummen inkluderes i den totale sum på deres Mo Space
  • En anonym donation hvor donationssummen vises på modtagerens offentlige og private visning af deres Mo Space, men dit navn vises hverken i den private eller offentlige visning af modtagerens Mo Space

5. Kommunikationsindstillinger:
Hvis du har indvilliget i at modtage Movember-e-mails, vil Movember evt. bruge dine personlige oplysninger til at sende dig e-mails (bl.a. også e-mails om marketing) om Movember-kampagnen, tilhørende aktiviteter og resultater opnået med de rejste pengemidler. Du vil i hver enkelt e-mail få mulighed for at sige nej tak til at modtage yderligere kommunikation fra Movember.  Derudover kan du ændre dine e-mailmarketingindstillinger under Indstillinger i afsnittet "Min konto" > "Meddelelser" på dit Mo Space.

6. Videregivelse af personlige oplysninger
Personlige oplysninger indsamlet af Movember vil evt. blive videregivet til andre virksomheder i Movember-virksomhedsgruppen og deres autoriserede bevillingshavere.

Vi videregiver eventuelt dine personlige oplysninger til vores leverandører eller andre eksterne tredjeparter til analyse og dataanalyse, med hensyn til outsourcing af nogle af de funktioner og tjenesteydelser tilknyttet de formål, dine personlige oplysninger vil blive behandlet i forhold til af Movember, samt til lagring eller anden forbedring af vores Tjenesteydelser. Når vi udliciterer til eksterne serviceleverandører, må vi give dem dine personlige data, men kun i den udstrækning, de har brug for dem til at opfylde den bestemte kontrakt, eller hvor man rimeligvis kan forvente, at Movember videregiver oplysninger til tredjepart til et bestemt formål.

Uanset hvor i verden du bor, må Movember overføre dine personlige data uden for dit eget land, herunder til Australien og USA, til behandling, bl.a. analyse og lagring.  Dette kan resultere i, at dine data overføres til et land, som har en lavere standard for databeskyttelse, end det land du bor i.  Når dine data overføres, vil domstole, offentlige myndigheder samt lovens håndhævere og nationale sikkerhedsorganer evt. have adgang til dem ifølge lovgivningen i den relevante domsmyndighed.

Vi må videregive dine personlige data til sociale medier herunder, uden begrænsning, Facebook, hvilket betyder, at disse sociale medier måske sender dig reklamer for fremtidige Movember-arrangementer og -initiativer, samt til analysefomål.

Sender vi dine personlige data til Facebook, vil de blive først blive kørt gennem en såkaldt hash-algoritme, og Facebook bruger kun kort dataene til sammenligningsformål, hvorefter de vil blive slettet: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php  

Ønsker du ikke, at dine data sendes til Facebook eller andre sociale medier, bedes du kontakte os på denmark@movember.com.

Vi sælger ikke dine personlige data til andre parter.

Movember bruger og videregiver ikke dine personlige oplysninger, hvis det er i strid med denne fortrolighedspolitik, med mindre du har givet samtykke til brugen eller videregivelsen. Dette kunne være i tilfælde af livsfare - fx til undersøgelse af mistænkelig ulovlig adfærd - eller i situationer hvor brugen eller videregivelsen er lovpligtig.

7. Sikkerhed og lagring af din information:
Movember træffer rimelige foranstaltninger for at bevare sikkerheden af al information, de indsamler, herunder at sikre at oplysningerne beskyttes imod misbrug, tab og uautoriseret adgang, modificering eller afdækning. Dine personlige oplysninger vil f.eks. være lagret og vedligeholdt i et sikkert cloud-baseret miljø, som der kun er adgang til for autoriseret personale. Nogle af disse tjenester er hostet af tredjeparter lokaliseret i Australien og USA. Men fordi ingen datatransmission over internettet eller information lagret på servere, som der adgang til via internettet, kan garanteres af være fuldt sikrede, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information, du sender til os eller modtager fra os online.

8. Adgang og rettelser af personlige oplysninger
Adgang til personlige oplysninger
Du kan altid anmode om adgang til dine personlige oplysninger. Send venligst en e-mail til denmark@movember.com og vi vil forsøge at svare så hurtigt som muligt inden for 30 dage efter, vi har modtaget din henvendelse. Der kan være juridiske årsager til, at du ikke kan få adgang eller rettelsen er nægtet. Hvis det forholder sig sådan, forklarer vi dig hvorfor.

Rettelse af personlige oplysninger
Hvis du mener at nogle af dine personlige oplysninger hos Movember er ukorrekte, skal vi gøre, hvad vi kan for at rette disse informationer. Hvis du ønsker at få dine personlige oplysninger rettet eller opdateret, beder vi dig venligst om at sende en e-mail til denmark@movember.com.

Klager
Har du en klage over måden, som dine personlige data behandles på, så send venligst en e-mail til privacy@movember.com.

9. Links til andre hjemmesider
Movember tager ikke ansvar for fortrolighedspolitikker, indhold på andre hjemmesider eller services, der er links til fra en Movember service. Movember tager heller ikke ansvar for tredjeparts fortrolighedshåndtering på sociale medier eller andre serviceudbydere, som du kan få adgang til gennem en Movember service. Vi opfordrer dig til at gennemlæse privatlivspolitikken for de hjemmesider eller serviceleverandører, herunder, men ikke begrænset til, funktionaliteterne Facebook Fundraisers og Facebook-donation, som eventuelt kræver, at du leverer yderligere personlige oplysninger.

10. Cookies:
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, som lagres på din computers memorykort og harddisk, når du går på visse websider. De bruges, så websider kan fungere, eller de kan give ejerne af en webside oplysninger om de besøgende.

Hvorfor bruger vi cookies?
Cookies hjælper os med at tilpasse vores tjenesteydelser og information til vores kunder. Vi bruger f.eks. cookies på alle vores websites til at indsamle anonyme trafikdata og også til at forbedre din oplevelse af Websites (f.eks. at holde dig logget på, hvis du beder om det).  

I det store og hele bruger vi cookies på vores Websites til følgende formål:
 • Analyseformål: Vi bruger analytiske cookies, som gør det muligt for os at genkende, måle og spore besøgende til vores Websites. Det hjælper os til at forbedre og udvikle den måde, som vores Websites fungerer på, f.eks. ved at afgøre, om besøgende let kan finde de oplysninger, de søger, eller ved at identificere, hvilke dele af vores Websites der har størst interesse. Til disse formål lagrer vi følgende:
  • navnet på det domæne, hvorfra du fik adgang til internettet
  • det tidspunkt (dato og tid), hvor du besøgte vores Websites
  • annoncen eller internetadressen for det websted du linkede direkte til vores websteder fra
  • de sider, du var på, mens du besøgte vores Websites
  • det udstyr, hvorfra du fik adgang til vores Websites
  • det sted, hvorfra du fik adgang til vores Websites

Derudover bruger vi tredjepartsudbydere til at levere visse analysetjenester til os i forbindelse med driften af websteder, herunder (uden begrænsning) den indsamling og sporing af data og oplysninger, der er anført ovenfor. Vi kan evt. videregive data om vores besøgende, herunder personligt identificerende information, for at sætte disse tredjepartsudbydere i stand til at levere sådanne tjenester. Sådanne data kan evt. blive sendt til disse tredjepartsudbydere og deres lokale eller oversøiske leverandører, hvor standarden for databeskyttelse kan være lavere end det land, hvor du er bosat.

Indstillinger for brug: Nogle af disse cookies på vores Websites aktiveres, når besøgende på websiderne foretager et valg om brugen på websiden. Vores Websites vil derefter 'huske' indstillingerne for den relevante bruger. Dette gør det muligt for os at skræddersy vores websider til den enkelte bruger.  

Styring af session: Det software, der kører på vores Websites, bruger cookies til tekniske formål, som kræves for den interne funktion af vores servere og applikation. Vi bruger f.eks. cookies til at spore oplysninger om en brugers session for at afgøre, hvilke valgmuligheder eller sider vi viser, for at websiden kan fungere.   

Funktionelle formål: Cookies til funktionelle formål lagrer oplysninger, som kræves af vores applikationer til at behandle data og fungere. F.eks. i forbindelse med anmodninger i en applikation, som involverer flere stadier, bruges der cookies til at lagre oplysninger fra hvert enkelt stadie midlertidigt for at gøre fuldførelse af den overordnede anmodning lettere.

Dine indstillinger for cookies
For at kunne bruge vores Webites fuldt ud vil din computer eller dit mobiludstyr være nødt til at godkende cookies, fordi vores websider ikke vil fungere korrekt uden dem. Derudover er cookies nødvendige for at give dig individuelt tilpassede funktioner på vores websider.

Cookies fra tredjepart
Når du besøger vores Websites, vil du måske modtage cookies, som er lavet af tredjeparter. Du kan f.eks. modtage en cookie lavet af Google. Disse cookies bruges til de formål, som beskrives i afsnittet "Hvorfor bruger vi cookies?" i denne politik. Vi kontrollerer ikke, hvordan cookies fra tredjepart er sat op, så vi foreslår, at du tjekker tredjeparts websider for flere oplysninger om deres brug af cookies, og hvordan de kan styres.

Ændring af indstillinger for cookies
Hvis du fremover vil fjerne cookies lavet af vores Websites fra din browser, kan du slette dem. Hvordan du fjerner cookies fra din computer eller dit mobiludstyr, afhænger af operativsystemet og den webbrowser, du bruger. Bemærk dog, at trækker du din tilladelse tilbage for brugen af cookies på vores websider, kan det have en negativ indvirkning på funktionaliteten af websiderne.

11. Ændringer i fortrolighedspolitikken
Denne fortrolighedspolitik kan ændres fra tid til anden, fx i takt med der kommer nye regler, regulativer og industristandarder. Enhver ændring i denne fortrolighedspolitik vil blive delt på Movembers hjemmeside. Hvis vi mener at ændringerne er væsentlige, orienterer vi dig via e-mail.