Lederskab & regulering

Movember er en velgørenhedsorganisation, som har foretagender i 20 lande, og derfor overholder vi en lang række myndighedskrav og regeringsvedtægter. Vi tager vores mange ansvar meget alvorligt og er engageret i bedste praksisniveauer angående gennemskuelighed, ansvarlighed og ledelse.

Lederskab og styringsstruktur

Movember ledes af en bestyrelse, som delegerer en del af deres arbejde til specialiserede komiteer for at sikre, at organisationen følger de højeste standarder.

Bestyrelsen for Movember Foundation

Bestyrelsen rolle er at sikre, at Movember opretholder de højeste standarder for præstation, styring, ansvarlighed, gennemskuelighed samt forholdet mellem udgifter og indsamling af penge. Bestyrelsen gennemgår årligt præstationen fra den administrerende direktør og direktøren for Programmes. Vores bestyrelse er baseret på folks færdigheder, dvs. at hvert enkelt medlem bidrager med et stort grundlag af ekspertise og erfaring.

I overensstemmelse med Movember fokus på minimale administrationsudgifter får ingen bestyrelsesmedlemmer løn for deres bestyrelsesstilling. De nedenstående bestyrelsesmedlemmer udgør også (i samme sammensætning) bestyrelsen for Movember Europa.

Nick Reece 
Bestyrelsesformand
Paul Villanti
Programmes Bestyrelsesmedlem med ansvarområde,
Andrew Gibbins
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Prof. Colleen Nelson
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Luke Slattery
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Simon Traynor
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Kellie Johnston
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde

Globalt lederskabsteam

Det globale lederskabsteam, som er ansvarlig for at udføre de strategier bestyrelsen fastlægger, har til opgave at sikre relevante, gennemskuelige og ansvarlige resultater på linje med Movember Foundations vision.

Juliette Smith
Midlertidig marketingchef
Elaine Farrelly
Øverste driftsleder 
 
Paul Villanti
Administrerende direktør, Programs
Charlotte Webb
Cheffunktionær, Fundraising & Development
 
 
 
 

Global videnskabskomite

Har tilsyn med implementeringen af Movember globale handlingsplan og leverer strategisk ledelse og rådgivning om forskningen inden for prostata- og testikelkræft.

GLOBAL RÅDGIVNINGSKOMITE FOR MÆNDS SUNDHED

Har tilsyn med implementeringen af Movember Foundations globale strategi for mænds sundhed. Præger prioriteringen af vores investeringsmuligheder i mandehelbredet gennem:

  • Strategisk tankelederskab om muligheder og mangler på området vedrørende mænds sundhed og velvære
  • Etablerer arbejdsgrupper, som trækker på landsspecifik eller lokal ekspertise
  • Hjælper med design af og deltager i globale aktiviteter, hvor det vi lærer via vores om mænds sundhed deles.
Judy Y. Chu
Chair
Tilknyttet medlem af fakultetet, Program in Human Biology, Stanford University

Don McCreary
Past-Chair
Konsulent for mænds helbred og ejer, DRM Scientific Consulting
Steven Cummins
Professor i Population Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
Assisterende Professor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Direktør, University of Queensland Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland
Peter Norman Levesque
Formand for Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa.
Daphne Watkins
Lektor og leder af YBMen Project, University of Michigan.
Kathryn Page
Psykolog og fortaler for mentalt helbred samt for mentalt helbred på arbejdspladsen, Deloitte Consulting, Melbourne.

Komite for globale sundhedsresultater om prostatrakræft

Tilvejebringer strategisk tankelederskab, oversigt, gennemgang og rådgivning om overlevelsesløsninger vedrørende prostatakræft, programmes og indgreb.

Økonomi- og revisionskomite

Sikrer pålidelighed og integritet vedrørende information der indgives til bestyrelsen, integritet vedrørende den interne kontrol samt den eksterne revisionsfunktions effektivitet.

Vederlagskomite

Fastlægger organisationens vederlagspolitik, herunder gennemgang og fastlægning af vederlaget til den administrerende direktør, direktøren for programmer, samt nøgleledere.