Lederskab & regulering

Movember Foundation er en velgørenhedsorganisation, som har foretagender i 21 lande, og derfor overholder vi en lang række myndighedskrav og regeringsvedtægter. Vi tager vores mange ansvar meget alvorligt og er engageret i bedste praksisniveauer angående gennemskuelighed, ansvarlighed og ledelse.

Lederskab og styringsstruktur

Movember Foundation ledes af en bestyrelse, som delegerer en del af deres arbejde til specialiserede komiteer for at sikre, at organisationen følger de højeste standarder.

Bestyrelsen for Movember Foundation

Bestyrelsen rolle er at sikre, at Movember Foundation opretholder de højeste standarder for præstation, styring, ansvarlighed, gennemskuelighed samt forholdet mellem udgifter og indsamling af penge. Bestyrelsen gennemgår årligt præstationen fra den administrerende direktør og direktøren for Programmes. Vores bestyrelse er baseret på folks færdigheder, dvs. at hvert enkelt medlem bidrager med et stort grundlag af ekspertise og erfaring.

I overensstemmelse med Movember Foundations fokus på minimale administrationsudgifter får ingen bestyrelsesmedlemmer løn for deres bestyrelsesstilling. De nedenstående bestyrelsesmedlemmer udgør også (i samme sammensætning) bestyrelsen for Movember Europa.

John Hughes
Bestyrelsesformand
Owen Sharp
Administrerende direktør
Paul Villanti
Programmes Bestyrelsesmedlem med ansvarområde,
Andrew Gibbins
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Prof. Colleen Nelson
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Nick Reece 
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Katherine Howard
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Simon Traynor
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde
Kellie Johnston
Bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde

Globalt lederskabsteam

Det globale lederskabsteam, som er ansvarlig for at udføre de strategier bestyrelsen fastlægger, har til opgave at sikre relevante, gennemskuelige og ansvarlige resultater på linje med Movember Foundations vision.

Owen Sharp
Administrerende direktør
Kevin Edwards
Øverste marketingchef
Elaine Farrelly
Øverste driftsleder 
 
Paul Villanti
Administrerende direktør, Programs
Charlotte Webb
Cheffunktionær, Fundraising & Development
Laurie Hibbs
Chef for Change and People
 
Stuart Read
Fungerende Juridisk Rådgiver
 
 
 
 

Global videnskabskomite

Har tilsyn med implementeringen af Movember Foundations globale handlingsplan og leverer strategisk ledelse og rådgivning om forskningen inden for prostata- og testikelkræft.

Global rådgivningskomite for mænds sundhed

Har tilsyn med implementeringen af Movember Foundations globale strategi for mænds sundhed. Præger prioriteringen af vores investeringsmuligheder i mandehelbredet gennem:

  • Strategisk tankelederskab om muligheder og mangler på området vedrørende mænds sundhed og velvære
  • Etablerer arbejdsgrupper, som trækker på landsspecifik eller lokal ekspertise
  • Hjælper med design af og deltager i globale aktiviteter, hvor det vi lærer via vores om mænds sundhed deles.
Don McCreary
Bestyrelsesformand
 Konsulent for mænds sundhed og ejer, DRM Scientific Consulting
Susan Beaton
Chefkonsulent, Susan Beaton Consulting
Alain Brunet
 Associeret professor, Department of Psychiatry, McGill University
Ehon Chan
Administrerende direktør, Social Entrepreneurship, Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Judy Y. Chu
Tilknyttet fakultetsmedlem, Program in Human Biology, Stanford University
Steven Cummins
Professor i befolkningssundhed, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
Assisterende Professor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Forskningsdirektør, Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland

Komite for globale sundhedsresultater om prostatrakræft

Tilvejebringer strategisk tankelederskab, oversigt, gennemgang og rådgivning om overlevelsesløsninger vedrørende prostatakræft, programmes og indgreb.

Økonomi- og revisionskomite

Sikrer pålidelighed og integritet vedrørende information der indgives til bestyrelsen, integritet vedrørende den interne kontrol samt den eksterne revisionsfunktions effektivitet.

Vederlagskomite

Fastlægger organisationens vederlagspolitik, herunder gennemgang og fastlægning af vederlaget til den administrerende direktør, direktøren for programmer, samt nøgleledere.