Psykiske problemer

Den mentale sundhed er en vigtig del af et gode helbred. Vi investerer i ideer, som hjælper mænd og drenge med at holde sig mentalt sunde.
 

Hvorfor tale om den mentale sundhed?

Konsekvenserne af psykiske problemer kan være dødelige. På verdensplan begår en mand hvert minut selvmord. Mænd, uanset alder, anerkender sjældent et mentalt sundhedsproblem og har det måske ikke godt med at bede om hjælp. Den ubehagelige sandhed er, at nogle stereotype former for maskulinitet slår mænd ihjel.


 

Hvordan vi hjælper mænd med at holde sig mentalt sunde

Vi forpligter os selv til at betragte problemerne forbundet med mental sundhed ud fra et mandligt perspektiv samt at sikre, at de programmer, vi finansierer, er skræddersyede til mænd. Vi finansierer initiativer, som:

1. Udvikler vellykkede, målbare modeller til at forbedre mænds mentale sundhed og trivsel.

 

2. Udfordrer de negative aspekter af maskulinitet og disses indvirkninger på mænds mentale sundhed.

 

3. Opfordrer mænd til at være sociale med familie og venner.

 

 

4. Får samtaler om den mentale sundhed ud af sundhedssystemet (f.eks. ind i sportsklubber eller ind på arbejdspladser).

 

Download hele vores finansieringsstategi (PDF kun på engelsk)


 

Investering i initiativer for mental sundhed

I 2006 begyndte Movember Foundation at finansiere programmer for mænds sundhed i Australien. New Zealand blev tilføjet i 2008. I 2013 blev dette arbejde udvidet til at omfatte programmer i Canada, USA og Storbritannien samt Nordirland. I hvert enkelt tilfælde foretog vi grundige analyser af den mentale sundhed blandt mænd og drenge i det pågældende land.

Vi tror på et globalt samarbejde om at skabe en positiv ændring i holdningerne til den mentale sundhed, og vi vil fortsætte med at søge nye finansieringsmuligheder, som vil være til fordel for mænds og drenges mentale sundhed.

 

Nyere initiativer for den mentale sundhed rundt omkring i verden


Like Father Like Son

Som en del af vores australske tiltag i forhold til mental sundhed har vi investeret 2,6 millioner australske dollars i "Like Father Like Son: Fathers Against Violence and Aggression", et 3-årigt projekt, hvis formål er at forbedre fædres deltagelse i forældreprogrammer.

Gå til webstedet (kun på engelsk)


NewAccess

NewAccess er et omfattende nyt testprogram i Australien designet til at opfordre mænd til at gøre noget, når det drejer sig om deres mentale sundhed, ved at henvende sig til NewAccess-trænere i deres lokalsamfund.

Video: En deltagers oplevelse med NewAcces (kun på engelsk)


Farmstrong

Landmænd tænker først på andre - til fare for deres egen mentale sundhed. Vi tager hånd om dette ved at give dem information om deres trivsel og livskvalitet i et samarbejde med Mental Health Foundation of New Zealand og det førende landbrugsforsikringsselskab FMG.

Gå til webstedet (kun på engelsk)


MAN/ART/ACTION Tribute Pole

Dette initiativ støtter Canadas krigsveteraner og deres kamp mod posttraumatisk stresssyndrom. Veteranerne arbejdede sammen om at udskære en 'tribute pole', hyldestpæl, til minde om de 158 canadier, der mistede livet i krigen i Afghanistan. Dette projekt er en del af Veterans Transition Network.

Læs udtalelsen (kun på engelsk)


Making Connections-programmet

Dette amerikanske, banebrydende program vil udvikle og implementere handlingsrettede forebyggelsesplaner i lokalsamfundet, som skal forbedre mænds og drenges mentale sundhed. Programmet blev udviklet på baggrund af en udførlig rapport, der kortlægger den mentale sundhed blandt mænd og drenge.

 

Se alle programmer om mental sundhed (kun på engelsk)