Testikelkræft

Vi arbejder for at sikre, at mænd og unge mænd, som lever med testikelkræften samt efter behandlingen, får den behandling og pleje, de har brug for til at bevare deres fysiske og psykiske velbefindende.
 

Hvorfor testikelkræft?

I de fleste tilfælde (mere end 95 %) betyder en diagnose med testikelkræft en anerkendt behandling og gode resultater. Desværre findes der en lille gruppe af mænd og drenge, som ikke får så gode resultater, og der skal gøres mere for at støtte dem gennem forløbet, fra diagnose og behandling til et langt og sundt liv efter kræften.


 

Hvordan vi forholder os til testikelkræft

Vi sætter folk i forbindelse med hinanden for at samarbejde om løsninger, som fundamentalt vil ændre den måde, som mænd med testikelkræft behandles og støttes på. Vi finansierer initiativer, som:

1. Uddyber den forskningsmæssige forståelse verden over af testikelkræft, dens behandling og resultaterne.

 

2. Yder proaktiv støtte til mænd og drenge, som er berørt af testikelkræft, og til deres pårørende.

 

3. Uddanner mænd og drenge om risikofaktorerne og opfordrer dem til at søge behandling.

 

Vores rolle som globalt bindeled adskiller os ud fra andre. Vi har en interesse i forskningsområdet og har adgang til ressourcer og forskere i 21 lande. Det giver os den unikke fordel, at vi kan indsamle og investere betydelige midler på området for testikelkræft.

Download vores fulde finansieringsstrategi (PDF kun på engelsk)


 

Vores finansierede programmer

GAP er et globalt initiativ, som køres helt og aldeles af Movember Foundation. Vi finansierer sammen med førende organisationer på området testikelkræftprogrammer på lands- og lokalplan, hvor programmerne vil have en betydelig effekt og derefter kan skaleres op til nationalt eller internationalt niveau.


En innovativ og global tilgang

 

Vores Global Action Plan

Vores Global Action Plan (GAP) sætter forskere over hele verden i forbindelse med hinanden for at sætte skub i resultaterne for mænd, som lever med prostata- og testikelkræft.Nyere testikelkræftinitiativer i hele verden

 

Gennembrud inden for testikelkræftforskningen

Vi har finansieret det største dybdegående forskningsprojekt til dato angående sekventering af testikelkræftsvulster. Det har ført til adskillige vigtige opdagelser, som forbedrer vores forståelse af testikelkræft, og hvordan behandlingen kan gøres effektiv.

 

Vi støtter det europæiske bidrag til TIGER-forsøget

Vi samarbejder med European Organisation for Research and Treatment in Cancer om at finansiere et multinationalt klinisk forsøg for at afgøre, hvilken behandling der fungerer bedst for mænd, som er blevet behandlet for testikelkræft, men hvor kræften er kommet tilbage.
Vi finansierer deltagelse i TIGER-forsøget i Belgien, Danmark, Tyskland, Holland, Spanien og Schweiz.

 

Se alle testikelkræftprogrammerne (kun på engelsk) 

Til trods for, at testikelkræft er den mest almindelige form for kræft blandt unge mænd, er det ofte en lidt overset kræftform på grund af den tidlige diagnose og behandling. Vores projekter ser på områder, hvor der endnu ikke er investeret så meget, som fx at forbedre adgangen til sundhedstjenester og behandlingsvalg efter tilbagefald.

- Paul Villanti, administrerende direktør, Programmer