Prostatakræft

Vi investerer i forskning og sundhedstjenester, som bidrager til, at færre mænd dør af prostatakræft, samt til en forbedret livskvalitet for dem med sygdommen.
 

Hvorfor netop prostatakræft?

Prostatakræft er den næstmest almindelige form for kræft blandt mænd i hele verden, og over 1,3 millioner tilfælde diagnosticeres hvert år. Selv med en vellykket behandling kan det have en stærk indvirkning på den fysiske og psykiske sundhed hos dem, som er påvirket. Vi arbejder frem mod en dag, hvor ingen mand dør af prostatakræft.


 

Hvordan vi bekæmper prostatakræft

Vi sætter gang i forskningen for at give mænd de bedste resultater efter deres diagnose og for at sikre, at mænd har den information, de har brug for til at kunne tage hånd om deres sundhed. Vi investerer i initiativer, som:

1. Uddyber kendskabet til prostatakræft verden over gennem forskning

 

2. Afprøver og iværksætter måder til at forbedre livet for mænd på, lige fra diagnose gennem behandling til beslutningstagen, aktiv bedring og velvære.

 

3. Øger opmærksomheden om prostatakræft og sørger for, at det er en offentlig prioritet.

 

4. Uddanner mænd om, hvornår og hvordan de kan tage affære.

 

Vores rolle som global connector gør det muligt for os at føre eksperter sammen og samarbejde om at tackle de særlige problemer for mænd, som lever med prostatakræft.

Download vores investeringsstrategi i dens helhed (PDF kun på engelsk)


 

Vores finansierede programmer

Vi er en af verdens største ikke-statslige finansieringsorganer for prostatakræftforskningen og -tjenester, og vi har finansieret hundreder af prostatakræftprogrammer i hele verden.

Gennem innovative, globale initiativer kan vi føre lægestaben og det videnskabelige samfund sammen verden over for at opnå de bedste resultater for mænd, som lever med prostatakræft. Derudover finansierer vi også landsspecifikke samt lokale prostatakræftprogrammer i partnerskab med førende organisationer inden for feltet.

Denne forskelligartede indgangsvinkel sikrer, at finansieringen går til det, som der er mest behov for.

 

Midler sat I værk: Danmark


Danmarks Nationale Rådgivningskomite for Prostatakræft

For at assistere, identificere og prioritere forskningsområder i Danmark etablerede Movember i 2012 komiteen ’Danmarks Nationale Rådgivningskomite for Prostatakræft’. Dette rådgivende udvalg er ansvarlig for at give Movember både sparring og rådgivning om den strategiske retning inden for prostatakræftforskning i Danmark. Komiteen består af førende danske prostatakræftforskere og ledes af M.D. Andreas Røder fra Københavns Universitetshospital (Urologisk Forskningsenhed og Urologisk Afdeling).

De øvrige medlemmer af udvalget er:

  • Professor Michael Borre. Department of Urology, Skejby, Aarhus University Hospital
  • Consultant Søren Høyer, Department of Pathology, Skejby, Aarhus University Hospital
  • MD, PhD Peter Meidahl, Department of Oncology, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital

 

En innovativ, global indgangsvinkel

 

Vores Global Action Plan

Ved at skabe kontakt mellem flere end 350 af verdens førende forskere inden for prostata- og testikelkræft fra 90 forskellige institutter hjælper vores Global Action Plan (GAP) på et nyt og hidtil uovertruffent niveau af globalt forskningssamarbejde, som man ikke tidligere har oplevet inden for kræftforskningen.

Hvordan det fungerer

Med tiden vil forskere samles for at udveksle data om, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde, og de vil dermed undgå gentagelser af andre forskningspræstationer. Dette vil give et bedre afkast af de midler, som Movember Foundation og andre organisationer investerer i prostata- og testikelkræftforskningen.

Yderligere information

 

TrueNTH

TrueNTH er et revolutionerende nyt interventionsprogram, som vil hjælpe mænd med prostatakræft med at få adgang til pleje og støtte, som forbedrer livskvaliteten. Dette omfatter information om behandling, gode råd til livsstil, erfaringer fra andre mænd, som har overlevet prostatakræft, og nemmere adgang til sundhedspersonale.

Et vigtigt aspekt i TrueNTH-programmerne er, at det hjælper mænd til at få større kontrol med deres helbred gennem hele prostatakræftforløbet, fx en række fællesskaber samt motionsprogrammer, som er i hjemmet og rummer fysisk aktivitet og ernæring under ét.

Global kapital på 40 millioner australske dollars er øremærket til TrueNTH, hvilket er den største enkeltinvestering til dato i interventioner og programmer relateret til prostatakræft.

Yderligere information

 

Forskning i konsekvenser af prostatakræft

Disse projekter forbedrer sundhedstilstanden for mænd ved at sætte fokus på variation i plejen og ved at involvere klinikansatte og forskere på tværs af 14 lande verden over. De udføres dels ved at indsamle og indberette data om, hvordan mænd har det gennem deres prostatakræftforløb, dels ved undersøgelser om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Lande, som i øjeblikket forsker i livskonsekvenserne af prostatakræft, omfatter Østrig, Australien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Holland, New Zealand, Storbritannien & Nordirland og USA. To nye initiativer er for nylig blevet annonceret:

Projekt 1: Resultater for prostatakræft, sammenligning og sænkning af variationer

Projektet vil hjælpe os med at få en bedre forståelse for, hvilke kliniske praksisser der skaber bedre resultater for mænd med lokaliseret prostatakræft.

Projekt 2: Prostate Cancer Outcomes, Advanced Prostate Cancer

Dette projekt indsamler kliniske data, prøver og patientinformation fra 5.000 mænd med fremskreden prostatakræft fra hele verden.

Disse investeringer repræsenterer en vigtig forpligtelse for Movember Foundation om at forbedre kliniske praksisser og resultater for mænd med prostatakræft verden over.

 


 

Nyere prostatakræftinitiativer rundt omkring i verden

 

Gennembrud inden for prostatakræftforskningen

Movember Foundation-finansieret forskning opdagede, at mænd har et genetisk "fingeraftryk" i deres prostatakræftceller, hvilket vil hjælpe med at skabe en mere skræddersyet behandlingsordning for mænd. Det vil forhindre overbehandling og bivirkninger.

Video: Professor Robert Bristow om dette gennembrud (kun på engelsk)


Se alle prostatakræftprogrammer (kun på engelsk)