Vilkår

Movember Generelle Vilkår

Dato for seneste ændring: 1. oktober 2017
 
Dette afsnit redegør for de betingelser, din brug af Movember-webstedet og Movember-mobilappsene (sammen: Tjenesteydelserne) er underlagt. Dit fortsatte brug af vores services indikerer over for Movember, at du accepterer disse generelle vilkår. Vi kan fra tid til anden ændre i de generelle vilkår - så hold gerne løbende øje med disse.
 1. Indhold oprettet af Movember - Movember ejer eller licenserer fra tredjeparter alle varemærker, copyrights og anden immateriel ejendomsret, som forefindes i Tjenesteydelserne.Du må ikke kopiere eller på anden vis reproducere grafik, logoer eller andet materiale fra vores services med mindre du har modtaget en særskilt tilladelse. For at undgå tvivl har du mulighed for at downloade materiale fra downloadsiden på vores hjemmeside.
   
 2. Indhold oprettet af dig - Alt indhold, du indsender til vores Tjenesteydelser, herunder, men ikke begrænset til, det du opslår på din egen Mo Space-side eller en anden persons side, som f.eks. fotoer, videoer og kommentarer, er helt dit eget ansvar, og du skal sørge for, at du har lov til at opslå dette indhold (f.eks. ved at indhente tilladelse fra ejerne af copyrighten om nødvendigt eller ved at indhente tilladelse til at bruge personlig information tilhørende tredjeparter). Når du leverer indhold, giver du også Movember en ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri ret til at bruge og reproducere dette indhold verden over.
   
 3. Krænkelse af tredjeparts ophavsret -  Movember følger bestemmelserne i Digital Millenium Copyright Act. Hvis du mener en anden bruger din copyright eller dit trademark uden din tilladelse, beder vi dig venligst kontakte os på for at anmelde overtrædelsen.
   
 4. Respekter Mo Fællesskabet - Vis respekt ved at overholde følgende:
   
  a. Du må ikke indsamle andre brugeres indhold på automatiseret vis
  b. Du må ikke uploade vira eller anden skadelig kode
  c. Du må ikke mobbe, true eller på anden måde chikanere nogen
  d. Du må ikke dele indhold, der overtræder eller krænker andres rettigheder, overtræder loven, er hadsk, truende, pornografisk eller voldelig
 5. Movembers ansvarsfriskrivelse - Movember er meget omstændelig med sine services og stræber efter at holde dem præcise, fejlfri og fri for enhver form for stødende indhold. Men dit brug af vores hjemmeside sker på eget ansvar, hvorfor Movember ikke kan stilles til ansvar for nogen form for udgift eller tab, du måtte opleve gennem dit brug af vores services. Selvom vi inkluderer links til tredjeparthjemmesider og kilder på vores services, er Movember ikke ansvarlig for disse tredjeparter, og du bruger disse hjemmesider og kilder på eget ansvar.
   
 6. Beværting af et Mo-arrangement – Ved at tilmelde dig et Mo-arangement, herunder et vilkårligt Move-style-arrangement, erklærer du, at være ansvarlig for organisation og gennemførelse af Mo-arrangementet, hvilket omfatter alle nødvendige tilladelser og/eller forsikringer påkrævet til afholdelse af et sådant arrangement. Der kan være risikoer og farer forbundet med et Mo-arrangement, og ved at vælge at afholde det, forstår og accepterer du, at Movember ikke er ansvarlig for nogen eventuel personskade, beskadigelse eller noget tab opstået i forbindelse med dit Mo-arrangement.
   
 7. Deltagelse i et beværtet Mo-arrangement – Du vedstår, at hvis du deltager i et Mo-arrangement af nogen art, herunder et Move-style-arrangement, gør du det således for egen risiko, og at Movember ikke vil hæfte med hensyn til nogen personskade, beskadigelse eller noget tab, du måtte pådrage dig som resultat heraf.
   
 8. Dit MOVE - Alle MOVE-udfordringer, -arrangementer og -aktiviteter (herunder de udfordringer, du sætter for dig selv) (MOVE) bør overvejes nøje i forhold til din nuværende fysiske form, evt. konstaterede sygdomme og under vejledning fra relevante læger. Oplysningerne angivet på dette websted og alle forbundne websteder er ikke nogen erstatning for lægelig eller professionel pleje eller råd, især med hensyn til, hvor egnet eller forsvarligt et bestemt Move-initiativ er. Movember hæfter ikke med hensyn til nogen personskade, beskadigelse eller noget tab, som relaterer til din involvering i en Move-udfordring eller -aktivitet.
   
 9. Invitationer og billetter til Movember-arrangementer – Hvis du deltager i et officielt Movember-arrangement, vil du være nødt til at overholde alle yderligere betingelser på invitationerne, på billetterne, og/eller som Movember har underrettet dig om før Movember-arrangementet.
   
 10. Refunderinger – Hvis du har givet et bidrag ved en fejltagelse, refunderer Movember det gerne, forudsat at du underretter Movember så snart som muligt og i alle tilfælde før den førstkommende 30. april efter modtagelsen af dit bidrag (f.eks. for et bidrag givet i november 2016, kræves der underretning herom senest d. 30. april 2017; for et bidrag givet i maj 2017, kræves der underretning herom senest d. 30. april 2018). Hvis du ønsker at anmode om refusion, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger i afsnittet Kontakt os på den Movember-hjemmeside, der er relevant for det land, du bor i.
 11. Movembers rettigheder - Movember kan fjerne ethvert indhold indsendt af dig eller forhindre dig adgang til vores tjenester, efter eget forgodtbefindende. Undladelse fra Movembers side af håndhævelse af disse rettigheder i henhold til disse generelle betingelser er ikke en opgivelse af vores rettigheder, og vi vil stadig have ret til at håndhæve dem.
   
 12. Institutioner og gældende lovgivning - Movember og den gældende lovgivning, der dikterer disse generelle vilkår, afhænger af, hvilket land du bor i:

  a. Hvis du bor i USA er disse generelle vilkår en aftale mellem dig og Movember Foundation - under gældende lovgivning i Californien, USA
  b. Hvis du bor i Canada er disse generelle vilkår en aftale mellem dig og Movember Foundation - under gældende lovgivning i Ontario, Canada
  c. Hvis du bor i Storbritannien og Nordirland eller et af de lande, som indgår i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (bortset fra Tyskland), vil disse Generelle Betingelser udgøre en aftale mellem dig og Movember Europa, som er underlagt lovgivningen i England og Wales.
  d. Hvis du bor i New Zealand, vil disse Generelle Betingelser udgøre en aftale mellem dig og Movember Foundation New Zealand, som hører under lovgivningen i New Zealand.
  e. Hvis du bor i Tyskland, vil disse Generelle Betingelser udgøre en aftale mellem dig og Movember Foundation e.V., som hører under lovgivningen i Tyskland, og
  f. Hvis du bor i Australien eller et andet sted, som ikke er dækket af tekstafsnit a, b, d, d eller e ovenfor, vil disse Generelle Betingelser udgøre en aftale mellem dig og The Movember Group Pty Ltd som fondsbestyrelsesmedlem for Movember Foundation, som er underlagt lovgivningen i staten Victoria i Australien.