Vores finansieringsstrategi

Vi er nødt til at gøre mere for at tage fat på de særlige problemer, der påvirker mænds sundhed. Som den førende globale organisation har vi en unik mulighed for at handle og sætte ansigt på mænds sundhed.

 

De fem principper, som danner vores finansieringsstategi

  1. Støtte og muliggøre det nationale og globale samarbejde
  2. Forstå, fremme og være fortaler for mænds sundhed
  3. Indsamle dokumentation på, hvad der fungerer, og kickstarte realistiske tilgange
  4. Mobilisere mænd til at vide mere, være mere aktive og i bedre kontakt med andre
  5. Investere i biomedicinsk og klinisk forskning inden for prostata- og testikelkræft


Download vores investeringsstrategi i dens helhed (PDF kun på engelsk)
 

 

Prostatakræft

Den næstmest almindelige form for kræft blandt mænd verden over.

Vores finansieringsstrategi for prostatakræft


 

Testikelkræft

Antallet af nye tilfælde er fordoblet inden for de sidste 50 år.

Vores finansieringsstrategi for testikelkræft


 

Psykiske problemer

På verdensplan dør én mand hvert minut som følge af selvmord.

Vores finansieringsstrategi for mental sundhed


 

Nyskabende på verdensplan

Vi kan ikke nå vores mål uden at skabe en bevægelse med partnere på alle niveauer inden for politik, forskning og det civile samfund. Det er nødt til at ske globalt, og resultaterne skal deles på tværs af landegrænser, så vi kan nå ud til flere mennesker. Vi skaber innovative løsninger, bruger nye ideer og ny teknologi til at løse problemer med mange år på bagen.

 

Vores Global Action Plan

Ved at skabe kontakt mellem flere end 350 af verdens førende forskere inden for prostata- og testikelkræft fra 90 forskellige institutter hjælper vores Global Action Plan (GAP) på et nyt og hidtil uovertruffent niveau af globalt forskningssamarbejde, som man ikke tidligere har oplevet inden for kræftforskningen.

Hvordan det fungerer

Med tiden vil forskere samles for at udveksle data om, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde, og de vil dermed undgå gentagelser af andre forskningspræstationer. Dette vil give et bedre afkast af de midler, som Movember Foundation og andre organisationer investerer i prostata- og testikelkræftforskningen.

Yderligere information

 

TrueNTH

TrueNTH er et revolutionerende nyt interventionsprogram, som vil hjælpe mænd med prostatakræft med at få adgang til pleje og støtte, som forbedrer livskvaliteten. Dette omfatter information om behandling, gode råd til livsstil, erfaringer fra andre mænd, som har overlevet prostatakræft, og nemmere adgang til sundhedspersonale.

Et vigtigt aspekt i TrueNTH-programmerne er, at det hjælper mænd til at få større kontrol med deres helbred gennem hele prostatakræftforløbet, fx en række fællesskaber samt motionsprogrammer, som er i hjemmet og rummer fysisk aktivitet og ernæring under ét.

Global kapital på 40 millioner australske dollars er øremærket til TrueNTH, hvilket er den største enkeltinvestering til dato i interventioner og programmer relateret til prostatakræft.

Yderligere information

 

Forskning i konsekvenser af prostatakræft

Disse projekter forbedrer sundhedstilstanden for mænd ved at sætte fokus på variation i plejen og ved at involvere klinikansatte og forskere på tværs af 14 lande verden over. De udføres dels ved at indsamle og indberette data om, hvordan mænd har det gennem deres prostatakræftforløb, dels ved undersøgelser om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Lande, som i øjeblikket forsker i livskonsekvenserne af prostatakræft, omfatter Østrig, Australien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Holland, New Zealand, Storbritannien & Nordirland og USA. To nye initiativer er for nylig blevet annonceret:

Projekt 1: Prostate Cancer Outcomes, Compare and Reduce Variation

Projektet vil hjælpe os med at få en bedre forståelse for, hvilke kliniske praksisser der skaber bedre resultater for mænd med lokaliseret prostatakræft.

Projekt 2: Prostate Cancer Outcomes, Advanced Prostate Cancer

Dette projekt indsamler kliniske data, prøver og patientinformation fra 5.000 mænd med fremskreden prostatakræft fra hele verden.

Disse investeringer repræsenterer en vigtig forpligtelse for Movember Foundation om at forbedre kliniske praksisser og resultater for mænd med prostatakræft verden over.

Yderligere information 

Sikring af midlernes brug

Ud over globale tiltag finansierer vi mange nationale og lokale programmer og sørger altid for, at den tilegnede viden deles.

Vi fortæller om alle de projekter, vi finansierer, for at holde os selv ansvarlige og for at sikre, at vi altid evaluerer successen af disse initiativer, at vi lærer noget, og at vi bliver bedre.


Læs rapporter om det arbejde, vi støtter (kun på engelsk) 

Fra viden til handling

Vi drager nytte af resultaterne fra forskningen til at omsætte nye ideer til handling hurtigere, til at dele information og opfordre andre organisationer til at gøre det samme.

Denne proces for omsætning af kundskab har til formål at få den rette information ud til de relevante personer, på det rigtige tidspunkt og på den mest effektive måde. Dette sikrer, at det bedste tilgængelige bevismateriale anvendes i politikker, programmer og praksis, og derved forbedrer helbredsresultaterne for mænd rundt omkring i verden.


Download vores komplette Knowledge Translation Strategy (PDF kun på engelsk)